← Zpět na články

Střechy, fasády izolace 1/2014

23. Leden 2014

20140124152029_0000120140124152029_00004

Flintstoneovi by se divili

Vzhled domu nejvíce ovlivňuje jeho fasáda. Naprosto nepřehlednutelná pak je ta, která ma jeho fasádní obklad použitý přírodní kámen. Kdo by tedy odolal kouzlu kamenné fasády, když se v ní slučuje praktičnosts krásou? Široká rozmanitost druhů, tvarů, struktur, barev, detailů a odlišnost dodá každé fasádě neopakovatelný a osobitý vzhled, který zapadne do okolní přírody, a přitom zaručí domu výjímečnost. Použít kámen lze na celé fasádě nebo si ho vybrat jen jako dekorativní prvek, který má podtrhnoutarchitektonický vzhled domu.

Na fasády se nejčastěji používají kameny typu pískovec, rula, andezit, vápencen, břidlice a kvarcit. Výsledný vzhled se potom odvíjí od použité technologie. Jinak vypadá obklad z formátovaného kamene (panelů) či štípaného kamene a jinak vypadá realizace kaemnné přizdívky. Z tohoto pohledu je štípaný kámen (řemínková fasáda) materiálem univerzálním, který najde uplatnění jak na domech mederních, tak i na těch klasických. Jeho nepravidelnost vytváří z každé fasády originál. Velkou předností tohoto typu kamene je, že v ploše nevytváří čitelné spáry. Zato u formátovaného kamene mohou být spáry mezi jednotlivými panely  časem viditelné, oproti štípanému kameni však nabízí přesnost jednotlivých segmentů, čimž se hodí spíše pro domy moderní. Mimo uvedené typy lze kámen na fasádě použít také ve formě kamenné přizdívky a jako lícovou vrstvu provětrávaných fasád.

 

Každá z uvedených technologiímá jiné nároky na stavební připravenost, a proto je důležité upřesnit požadavky na vzhled fasády již ve fázi projektové přípravy. Kamenná přizdívka například vyžaduje založení na protažené základové desce (šířka zhruba 30cm), což se dodatečně provádí složitě. Naproti tomu rozhodnutí o aplikaci formátovaného kamene a štípaného obkladu může padnout později, protože se daji zhotovit i ve fázi, když už je hrubá stavba hotová, protže nevyžadují stavební připravenost v rámci hrubé stavby. O to náročnější ale jsou v tomto případě požadavky na podklad. Protože kámem jako stavební materiál je velmi těžký, musí být podklad stoprocentně soudržný. Tam, kde to neplatí (např. omítky, malby, nedostatečně kotvené tepelné izolace, dřevoštěpkové desky,…), je třeba konstrukčně zajistit, aby nedošlok uvolněníkamenného obkladu. Připravenost podkladu v různých konstrukcí je třeba doložt statickým výpočtem, případně zpevnit podklad montáží Fermacell PowermPanel H2O. Kvůli ryziku uvolnění kamenu a jejich pádu z výšekse montáž provadí běžně jen do výšky 10m a zajišťuje se použitím nerezových přídržných kotev.

 

Kamenné obklady mají tloušťku 2 až 8 cm (desky pro provětrávané fasády 3cm)  a jejich hmotnost je 4é až 60kg/m2. Nejmasivnější konstrukce je kemanná přizdívka (tloušky 25cm) s hmotnosti 300kg/m2. Každý typ aplikace má i specifickou technologii, a to u přizdívky uložení do suchého betonu., zavěšení na rošt u provětrávané fasády a obklady se lepí pomocí speciání chemie určené pro lepení kamene (např. KIESEL, CERESIT,KNAUF) Rovněž je třeba akceptovat roztažnost použitých materiálu a i kamenné konstrukce dilatovat 4x4m.

 

Jako u všech konstrukcí i  u kamenného obkladu rozhodují o finální podobě zejména detaily a jejich provedení (pravoúhlost rohů, zhotovení řezův ploše, skladba kamene v ploše). Bez jejich řádného vyřešení výsledek nepůsobí celistvě a estetisky. Nejlépe je ukončit plochu obloženou kamenem napojením na jiný typ opláštění (Alubond, desky MaxExterior) nebo zatřením řezu omítkou. Podobně se řeří i ostění s vynechaným kamenným obkladem, kdy je vhodné kolem oken provést šambrány. Pro kámen však není překážkou žádný sebenáročnější architektonický fasádní prvek (včetně oblouků), ovšem je nutno je řešit individuláně.

 

Dosud jsme hovořili o kamenném obkladu je v souvislosti s estetikou. Je třeba také uvést, že jeho použití nijak neomezuje hlavní funkci fasády, a to její tepelné izolační vlastnosti, byť  sám kámen rozhodující tepelné vlastnosti nemá. Jeho přednosti je spíše mechanická odolnost. Kamennou povrchovou úpravu je možné bez problému aplikovat na zateplovací systém, ovšem za předpokladu správné přípravy a nadimenzování údržnosti izolantu. To předpokládá odpovídající dimenzí kotvení a zajištění soudržnosti podkladu použitím pancéřové armovací tkaniny a specializované lepící chemie.

 

Pří dodržení všech uvedených zásad návrhu a vlastní realizace je výsledkem originální fasáda s živitností až 20let. Její výhodou je bezúdržbovost, postučuje omytí tlakovou vodou bez použití chemických přípravků, které eliminuje vlil povětrnosti na vzled kamenného obkladu (věkem kámen chytá patinu). Tvrzení o eleganci kamenného obkladu fasády dokládají ilustrační snímky objektů realizovaných společností Exclusive STONE.