Způsob pokládky

Kameny se v obkladu skládají nahodile, tak aby finální podoba vytvářela nepravidelnost, ovšem na druhou stranu také celistvost. V ploše by neměl například vzniknout shluk malých kamenů, který by působil rušivě. Střídání jednotlivých velikostí by mělo být rovnoměrné. To klade velké nároky na zkušenosti řemeslníka, takže kvalitní pokládku je schopen zvládnout pouze zkušený kameník! Rozhodně nepostačuje průprava obkladače, pro perfektní výsledek musí mít realizátor zkušenosti s prací s kamenem.

Kameny se ukládají na sraz a větší díry se dodatečně doplňují menšími prvky (tzv. doštěpování). Žádným předpisem není určena tolerance spár, záleží na požadovaném vzhledu. V praxi se ale velikost spár pohybuje okolo 0,5 cm a dále se nevyplňují. Aby nedocházelo k jejich zanášení a na fasádě se nedržely nečistoty, provádí se po dokončení impregnace celé plochy. Může přitom jít o impregnaci bez zvýraznění barvy, nebo naopak zvýrazňující barvu kamene.

Zvláštní důraz je třeba klást na realizaci detailů. Ukončení u ostění otvorových výplní se provádí přechodem kamene z plochy do ostění tak, že jde o převázaný roh, a ne o řezaný 45° kamenický roh. Lze také skončit s obkladem na líci fasády a pro ostění na něj napojit oplechování (např. v barvě oken či z módního rezavého Cortenu, který s přírodním kamenem skvěle koresponduje). Nadpraží otvorových výplní se z kamenného obkladu neprovádí, protože výsledkem by byl neestetický rušivý prvek. V mnoha případech, zejména u oken, je tento detail stejně vyřešen aplikací venkovních žaluzií, jejichž stavební přípravu v případě požadavku zajišťuje firma realizují obklad FUTURESTONE.