Může být kamenná fasáda se zateplením? #1

Samozřejmě že fasáda z kamene se dá realizovat na zateplovací systém. Jen je důležité správně připravit. Tím že má přírodní kámen velké zatížení, vyžaduje speciální technologickou přípravu podkladu (izolantu).

Jedna z velkých výhod kamenných obkladů na fasádu je spojitost fasády s tepelnou izolací, jako je polystyrén. Potom vytváří kompletní zateplovací systém fasády. Ve spolupráci s výrobci Weber-Terranova používáme na fasádní obklady kámen za použití tepelné izolace.

Důležité při realizaci zateplené fasády je, aby měl dodavatel zkušenosti s tímto typem kamenných fasád. Tak aby fasáda fungovala i v budoucnu, je důležité správné provedení podkladu tepelné izolace. Není úplné dobré provádět fasádu dvěma dodavateli. Velkou výhodou při zadání kompletní skladby fasády je, že realizaci provádí jeden dodavatel a poskytuje garanci na celou skladbu fasády. V případě vzniklé reklamace odpadá zákazníkovi starost řešit případné zavinění jednotlivého dodavatele.