Možnost použití

Vybrali-li jste si barvu a strukturu, je možno přistoupit k samotné realizaci. Na rozdíl od jiných typů kamenných fasád se v případě FUTURESTONE jedná o obklad, který se k podkladu lepí lepícím tmelem, speciálně určeným na přírodní kámen, a nevyžaduje proto budování základu.

Zapotřebí je soudržný podklad, např. nosné zdivo, které není třeba nijak speciálně upravovat. Limitující není ani zateplená fasáda, pokud je pro ni použit certifikovaný systém ETICS. Je však nutno brát ohled na statický posudek podkladu i samotné stavby a počítat s tím, že hmotnost obkladu může být až 65 kg/m2 při tloušťce obkladu od 5 do 7 cm. Při použití podkladních desek Fermacell Powerpanel H2O lze systém FUTURESTONE  aplikovat i na dnes tolik žádané dřevostavby.