← Zpět na články

Exclusive STONE – Fasády z kamene

27. Listopad 2013

Provádíme kompletní realizaci kamenných fasád a exteriéru, s možností zateplení dané fasády. Svým individuálním přístupem se snažíme uspokojit každého náročného zákazníka. S tím je spojen výběr jednotlivého kamene pro daný dům, nebo komerční objekt a následná realizace. Realizaci provádí specializovaný tým kvalifikovaných pracovníku, který má dlouholeté zkušenosti, vyplývající z problematiky aplikace kamenných fasád. Proto naše firma Exclusive STONE s.r.o., jako jedná z mála na našem trhu, zajišťuje realizaci fasád a exteriéru na klíč. Dále Provádíme realizaci kamenných soklu domů a komerčních budov. Této nepatrné části daných objektu není kladen důraz. Přitom tvoří nezbytnou architektonickou část a podtrhuje celkovou vizáž stavby. Ve spojitosti s kamenným obkladem vytváří sokl originalitu a moderní vzhled a přitom není finančně náročný.

 

Fasády z kamene

Podívejte se na naší fotogalerii realizací

Při realizaci klademe důraz na detail 

Detaily hrají ve finální podobě nejdůležitější roli . Při realizaci kamenné fasády je velmi důležité , aby působil konečný výsledek celistvě a esteticky. Má-li dořešené i detaily, které s fasádou souvisí tak, aby se nemusela hledat řešení při neodborné realizaci anebo pro to, aby se zákazník nemusel spokojit s náhradní alternativou neodborného výsledku realizace. Proto naše společnost může nabídnou zákazníkovi kvalitní komplexní služby v oblasti problematiky kamenných fasád vyplývající s dlouholeté zkušenosti.

 

PROVÁDÍME

 

 • Fasády rodinných, bytových domu a komerčních budov
 • Zateplení fasád za použití kamenného obkladu
 • Částečné fasády (zhotovení dekorativních prvků na fasádě)
 • Sokly (rodinných domů, bytových domu, komerčních budov)
 • Podpěrné a dekorativní sloupy
 • Ploty
 • Altány

 NABÍZÍME

 

 • Individuální přístup k zákazníkovi
 • Konzultace a výběr kamene
 • Zpracování realizačního rozpočtu, dle projektové dokumentace, nebo fyzického zaměření
 • Práce Projektanta
 • Největší sortiment kamenného obkladu ne území České Republiky
 • Zajištění realizace po celém území České Republiky
 • Zajištění dopravy na místo realizace po celém území České Republiky

 

Zteplené fasády budov s použitím obkladového kamene

Jedna z velkých výhod je možnost aplikace ve spojitosti s izolantem jako je polystyren, nebo minerální vata, tudíž tvoří kompletní zateplovací systém fasád. Další výhodou kamenné fasády je, že vytváří druhotnou izolační vrstvu pro danou fasádu, proto získává lepší tepelné vlastnosti něž klasický zateplovací systém. Výrobky se montují na jakýkoliv nosný podklad – cihlové, betonové, kamenné zdivo atd. V případě montáži na OSB desky je nutné použit jako sekundární vrstvu cemontovláknitou desku Fermacell Powerpanel H2O, která zajiští soudržnost povrchu a je předurčena pro lepení kamenného obkladu. Tensto systém se týká dřevostaveb.

 

Zateplení fasády z kamene          baumit-pro-zatepleni-sedym-polystyrenem

 

Při montáži výrobků na trvale vlhké zdivo (např. opěrné zdi) je doporučeno ošetřit montážní plochu hydroizolační stěrkou, například výrobkem AQUAFIN 2K. Proto, abychom zabránili předčasnému stárnutí výrobků a k předcházení riziku vzniku výkvětů na povrchu obkladu, které jsou vystavené povětrnostním vlivům je možné provésthydrofobizaci výrobků, a to prostředkem ASOLIN-WS nebo AQUAFIN IB2.

  Skladba zateplovacího systému

 • izolant (minerální vata, nebo fasádní polystyren), který se nalepí na obvodové zdivo za použití mrazuvzdorného lepícího tmele 
 • Kotvení izolantu (množství kotev je závislé na pokladu a musí ho určit statik)
 • Armovací tkanina 2x vkládaná do stěrkového tmele, neo 1x pancéřová tkanina
 • Obkladový kámen (Umělý, přírodní který je přilepen za použití mrazuvzdorného lepidla třídy C2T S1.

 

 

Hydrofobizace kamene a kemenných fasád

Naše dlouholetá zkušenost s kamennými fasády vyplívá také v ošetření a hydrofobizaci kamene. Tento technologický krok při samotné realizaci je jeden z nejdůležitějších, který má vliv na životnost fasády. Impregnace za použití nanotechnologie zvyšuje odolnost vůči povětrnostním vlivům počasí, vzniků plísní, výkvětu a stálobarevnost fasády po několik let.

Nanotechnologické produkty na ochranu povrchu dodavají ošetřovaným plochám celou řadu dalších vlastností. Některých lze docílit běžnými impregnačními a ochrannými přípravky, ale některé jsou dosavadními technikami nezrealizovatelné. Výhodou oproti stávajícím impregnacím, například na bázi siloxanů, které jsou obvikle složité chemické látky, je fakt, že nanotechnologické přípravky obsahují přírodní látky a požadovaného efektu je docíleno fyzikálními metodami.

Velký rozdíl je také v životnosti provedené ochranné úpravy, které může být 3 až 5 krát delší. Hydrofóbní nátěry a nástřiky minimalizují přilnavost mezi kapalinami a povrchem. Kamenné a jiné savé povrchy lépe odolávají škodlivému působení soli, kiselin, zásad, olejů, nafty, apod.

Snížený průnik vody do konstrukce zlepšuje její izolační vlastností a zabraňuje dalším sekundárním efektům, jako jsou výkvěty, tvorba mechů a růst plísní.

Nanesením ultra tenké vrstvy nanotechnologické vrstvy na povrch kamene lze dosáhnou dokonalé hydrofóbní ochrrany. Kámen však přitom může dýchat, nevzniká neprodyšná vrstva jako při použiti silikátových přípravků. Tyto materiály ochrání před dalšími škodlivými vlivy okolního prostředí, jako jsou kyselé deště, výfukvé plyny nebo poškození graffity.

ukázka impragnace přírodního kamene